نظرات مشتریان

آسان منو کار ما برای دریافت و ارایه خدمات داخل رستوران رو راحت کرده و به راحتی سفارش میگیریم و به مشتری ها به موقع میرسیم

حسن آقا
حسن آقا
رستوران یاس

خداروشکر با آسان منو دغدغه های رعایت پروتوکول های کرونا در رستوران ما کمتر شده و مشتری ها بدون تماس دست با منو میتونن هم منوی ما رو ببینن هم سفارش بدن

علی آقا
علی آقا
چاق کباب

با استفاده از آسان منو دیگر نگران مشتریان نیستم که با دست آلوده موجب گسترش بیماری شوند و همچنین هزینه ها و زحمت ما نیز کمتر شده است.

حسین آقا
حسین آقا
سن سوون

کوکی ها

این وب سایت از کوکی ها برای تجربه ی بهتر شما استفاده میکند.

قبول میکنم